Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

De Dolfijn

Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
Tel.: 0297 - 56 14 86

 


Directeur

mevr. Sonja Has
sonja.has@aloysiusstichting.nl

 


Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl


Samenwerkingsverband

27.08 Amstelronde

Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

telefoon: 020-6401917
e-mail: info@amstelronde.nl

 

(daarnaast is De Dolfijn participant in swv 26.04 Passenderwijs,

Rembrandtlaan 50, 3443EJ Woerden; telefoon: 0348-412706

email: info@passenderwijs.nl)


Klachtencommissie

Arkenpark Mur 39
3645 EH Vinkeveen


Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.


Onderwijsinspectie

Algemeen: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
www.owinsp.nl


Medezeggenschapsraad

Ouder: Saskia Spaargaren

Email: sasseltje1984@hotmail.com

 

Medewerker: Manja van Buul

Email: manja.vanbuul@aloysiusstichting.nl

 


Ouderraad


Mevr. Agnes Hogenboom

Email: hogenboomagnes2@gmail.com