Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

De Dolfijn

Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
Tel.: 0297 - 56 14 86

E-mail: dedolfijn@aloysiusstichting.nl


Directeur

mevr. Sonja Has
sonja.has@aloysiusstichting.nl

 

Adjunct-directeur

dhr. Ed Hoogeveen
ed.hoogeveen@aloysiusstichting.nl


Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl


Samenwerkingsverband

27.08 Amstelronde

Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

telefoon: 020-6401917
e-mail: info@amstelronde.nl

 

(daarnaast is De Dolfijn participant in swv 26.04 Passenderwijs,

Rembrandtlaan 50, 3443EJ Woerden; telefoon: 0348-412706

email: info@passenderwijs.nl)


Klachtencommissie

Arkenpark Mur 39
3645 EH Vinkeveen


Vertrouwenspersonen bestuur

dhr. C.M.M. Woerden

Tel.: 06-22723603

 

De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout.

Tel.: 0252-434000


Onderwijsinspectie

Algemeen: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
www.owinsp.nl


Medenzeggenschapsraad

dhr. Eric Smit
smitjh@caiway.nl


Ouderraad

mevr. Mariska Baas

mariska_baas@hotmail.com

Tel.: 06-15484685

 


SBO De Dolfijn

Randhoornweg 31

1422 WX Uithoorn

0297 - 56 14 86

dedolfijn@aloysiusstichting.nl