Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Dolfijn

Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
Tel.: 0297 - 56 14 86

E-mail: dedolfijn@aloysiusstichting.nl


Directeur

mevr. Sonja Has
sonja.has@aloysiusstichting.nl

 

Adjunct-directeur

dhr. Ed Hoogeveen
ed.hoogeveen@aloysiusstichting.nl


Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl


Samenwerkingsverband

27.08 Amstelronde

Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

telefoon: 020-6401917
e-mail: info@amstelronde.nl

 

(daarnaast is De Dolfijn participant in swv 26.04 Passenderwijs,

Rembrandtlaan 50, 3443EJ Woerden; telefoon: 0348-412706

email: info@passenderwijs.nl)


Klachtencommissie

Arkenpark Mur 39
3645 EH Vinkeveen


Vertrouwenspersonen bestuur

dhr. C.M.M. Woerden

Tel.: 06-22723603

 

De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout.

Tel.: 0252-434000


Onderwijsinspectie

Algemeen: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
www.owinsp.nl


Medenzeggenschapsraad

dhr. Eric Smit
smitjh@caiway.nl


Ouderraad

mevr. Mariska Baas

mariska_baas@hotmail.com

Tel.: 06-15484685

 


SBO De Dolfijn

Randhoornweg 31

1422 WX Uithoorn

0297 - 56 14 86

dedolfijn@aloysiusstichting.nl