Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Dolfijn

Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
Tel.: 0297 - 56 14 86

 


Directeur

mevr. Sonja Has
sonja.has@aloysiusstichting.nl

 


Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl


Samenwerkingsverband

27.08 Amstelronde

Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

telefoon: 020-6401917
e-mail: info@amstelronde.nl

 

(daarnaast is De Dolfijn participant in swv 26.04 Passenderwijs,

Rembrandtlaan 50, 3443EJ Woerden; telefoon: 0348-412706

email: info@passenderwijs.nl)


Klachtencommissie

Arkenpark Mur 39
3645 EH Vinkeveen


Vertrouwenspersoon

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.


Onderwijsinspectie

Algemeen: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
www.owinsp.nl


Medezeggenschapsraad

Ouder: Saskia Spaargaren

Email: sasseltje1984@hotmail.com

 

Medewerker: Manja van Buul

Email: manja.vanbuul@aloysiusstichting.nl

 


Ouderraad


Mevr. Agnes Hogenboom

Email: hogenboomagnes2@gmail.com