Excellente School

SBO De Dolfijn ontving in januari 2017 het predicaat Excellente School. Bekijk de video over het bijzondere excellentieprofiel van onze school, met maatwerk voor iedere leerling.

 

Deze video is een productie van de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2018.

Bron: https://www.excellentescholen.nl