Missie en visie

De Dolfijn vindt een brede ontwikkeling belangrijk. Naast kennis en vaardigheden, besteden we ook aandacht aan emotionele ontwikkeling, creativiteit en sociaal gedrag. Wij begeleiden onze leerlingen dus zo goed mogelijk op leergebied én op sociaal-emotioneel gebied.

 

Ons doel is de zelfredzaamheid van kinderen vergroten, zodat zij steeds minder afhankelijk worden van onze hulp. Wij spreken ieder kind aan op zijn/haar mogelijkheden en vragen prestaties die hij/zij kan leveren. Van daaruit stimuleren wij een kind om steeds een stap verder te komen.

 

Wat hebben kinderen nodig om tot leren te komen en zich optimaal te ontwikkelen? Dat is voor ons een basisvraag. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen en denken in oplossingen. Onze school kent veel structuur en heeft een veilig pedagogisch klimaat.

 

Missie en visie De Dolfijn en Aloysius Stichting