Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Groepsgrootte en –indeling

Bij de samenstelling van onze groepen en doorstroming naar een andere groep kijken wij naar een breed scala factoren. Denk aan: kalenderleeftijd, leerwijze, ondersteuningsvraag, aanspreekniveau, gedrag, leesniveau, samenwerking en zelfstandigheid, de verhouding jongens en meisjes. Ook vinden wij de beste match tussen groep en leerkracht belangrijk.

 

Op De Dolfijn zitten gemiddeld zestien kinderen in een groep. Oudere kinderen zitten soms in grotere groepen. Kleuters leren in een groep van maximaal twaalf kinderen. Onderwijsassistenten bieden ondersteuning in verschillende groepen in onze school.