Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Sfeer maak je samen

De sfeer en omgeving waarin je opgroeit is van belang voor je ontwikkeling. Binnen school werken wij samen met leerlingen en leerkrachten aan een goede sfeer.

 

Wij belonen positief gedrag en bieden ook grenzen. Wij scheiden ‘persoon’ en ‘gedrag’ en bieden leerlingen perspectief op hun voortgaande ontwikkeling. Leerkrachten zijn er voor hun leerlingen en zijn voorspelbaar in hun handelen. Een respectvolle, open houding naar elkaar vinden wij op De Dolfijn van groot belang. Dat geldt ook voor goede samenwerking met ouders.

 

Afstemming tussen ‘thuis’ en ‘school’ en gezamenlijke doelen voor opvoeding en onderwijs dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Ouders komen regelmatig op school voor activiteiten en ook dat draagt bij aan een positieve sfeer op school.