Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouders

Opvoeding en onderwijs zijn een zaak van ouders en/of verzorgers en school gezamenlijk. Samen met de leerkracht van uw kind bespreekt u het kindplan, met daarin opgenomen concrete onderwijs- en ontwikkelingsdoelen en de manier waarop deze het beste kunnen worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend houdt de leerkracht u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van uw kind.

 

Verder informeren wij u regelmatig en op verschillende manieren over belangrijke dingen op school. Wij stellen het zeer op prijs, als u ons van belangrijke zaken thuis op de hoogte houdt. 

 

Onze school heeft ook een actieve ouderraad.