Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Ouders

Opvoeding en onderwijs zijn een zaak van ouders en/of verzorgers en school gezamenlijk. Samen met de leerkracht van uw kind bespreekt u het kindplan, met daarin opgenomen concrete onderwijs- en ontwikkelingsdoelen en de manier waarop deze het beste kunnen worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend houdt de leerkracht u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van uw kind.

 

Verder informeren wij u regelmatig en op verschillende manieren over belangrijke dingen op school. Wij stellen het zeer op prijs, als u ons van belangrijke zaken thuis op de hoogte houdt. 

 

Onze school heeft ook een actieve ouderraad.

 


SBO De Dolfijn

Randhoornweg 31

1422 WX Uithoorn

0297 - 56 14 86

dedolfijn@aloysiusstichting.nl