Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouderraad

Onze ouderraad stelt zich ten doel om in samenwerking met het personeel de ontwikkeling van de school te bevorderen, ondersteunende werkzaamheden te verrichten en activiteiten te ontplooien die ten gunste komen van de leerlingen.

 

De ouderraad en de school kunnen niet zonder uw hulp bij een aantal buitenschoolse activiteiten. De onderwijsbegeleiding van onze leerlingen is evenwel dermate specialistisch werk, dat wij bij de "schoolvakken" geen ouderhulp inzetten.

 

De ouderraad van onze school telt een aantal ouders van kinderen uit de diverse groepen en komt meermalen per schooljaar bijeen om te bespreken wat er bij de ouders aan ideeën, wensen en dergelijke voor de leerlingen als totaalgroep leven. De ouderraad heeft een eigen Facebook account.