Maatwerk: kindplan

Onze leerlingen hebben behoefte aan maatwerk. Daarom brengen wij voor ieder kind samen met ouders de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in kaart. Naar welk type vervolgonderwijs kan een kind na De Dolfijn? Wat is zijn ontwikkelingsperspectief? Aan welke ontwikkelingsdoelen kunnen wij samen met een kind werken? Daarop stemmen wij ons onderwijs en onze begeleiding af. Zo heeft iedere leerling een eigen kindplan. Onze leerlingen stromen uit naar allerlei typen onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met vwo.

 

Hoe wij onze onderwijsondersteuning vormgeven en wat wij aan deskundigheid te bieden hebben, staat in ons schoolondersteuningsprofiel (pdf download).