Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Expertise De Dolfijn

Ons team bestaat uit enthousiaste onderwijs- en ontwikkelingsspecialisten. Wij kunnen goed omgaan met de verschillen tussen kinderen. Iedereen leert en gedraagt zich immers weer anders.

 

Logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, specialistische begeleiding voor dyslexie en dyscalculie: wij bieden het allemaal in onze school aan. Op vrijwel elke ondersteuningsvraag hebben wij een antwoord. Bekijk ons expertise aanbod hier.

 

Daarnaast werken wij nauw samen met het medisch orthopedagogisch centrum 't Kabouterhuis en de gespecialiseerde naschoolse kinderopvang van Ons Tweede Thuis die beiden in ons gebouw zijn gehuisvest.

 

Onze zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunt en adviseert de leerkrachten over de onderwijs- en didactische zaken in de groepen. Onze school kent ook een begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van de locatiedirecteur van De Dolfijn. Diverse deskundigen schuiven aan, zoals de orthopedagoog, school maatschappelijk deskundige en jeugdarts. De commissie bespreekt de ontwikkeling van leerlingen.