Hoofd, hart en handen

Wij geven dezelfde vakken als op de basisschool. Ons onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de specifieke leerstijl van een kind. De één heeft behoefte aan veel herhaling, de ander wil dóen, heeft visuele ondersteuning nodig of een aangepast leertempo. Wij zorgen ervoor dat leerlingen hun leerstof ervaren als een gezonde uitdaging. Zij doen die dingen die zij aankunnen. Van daaruit stimuleren wij leerlingen om van daaruit steeds een stapje verder te gaan. Zie de enquête.

 

Leren moet uitdagend zijn. Daarom geven wij onderwijs via activiteiten die betekenis hebben voor onze leerlingen. Rekenen wordt leuker als je zelf de ingrediënten weegt voor de appeltaart die je gaat bakken. En techniek leeft veel meer als je zélf die triplex plaat meet en zaagt. Ieder groep bij ons op school werkt met een aantal laptop met digitale onderwijsprogramma’s en in elke groep gebruiken leerkrachten een digitaal schoolbord.

 

Kinderen die behoefte hebben aan veel ‘doen’ kunnen vanaf de middenbouw naar onze ‘praktisch lerende groepen’. Instructie en de verwerking van de lesstof is in deze groepen meer praktisch georiënteerd.