Brede School

Binnen het gebouw van de Brede School werken wij nauw samen met de reguliere basisscholen Toermalijn en De Kwikstaart en kinderopvang Solidoe.

 

Samen organiseren wij sociale vaardigheidstrainingen, sportdagen, voorleesdagen en kunstprojecten. Soms gaat de samenwerking verder. Zo volgen sommige leerlingen van De Dolfijn lessen op één van deze basisscholen, of andersom. Inderdaad: maatwerk!

 

Een gespecialiseerde trainer van De Dolfijn begeleidt Durven & Doen groepen, bedoeld voor kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen, onzeker of verlegen zijn. De training is een mix van toneelspelen en sociale vaardigheidstraining, met veel individuele aandacht. Spelenderwijs ontdekken kinderen dat zij meer kunnen en durven dan zij denken …

Ook kinderen van Toermalijn en De Kwikstraat doen hier aan mee.

 

Daarnaast werken wij nauw samen met het medisch orthopedagogisch centrum 't Kabouterhuis en de gespecialiseerde naschoolse kinderopvang van Ons Tweede Thuis die beiden in ons gebouw zijn gehuisvest.

 

Met al onze partners zorgen wij samen voor één pedagogische lijn: we gaan op dezelfde manier met kinderen om. Wel zo prettig en rustig voor onze leerlingen.