Kenniscentrum

 

De Dolfijn wil hét kenniscentrum voor onderwijsondersteuning zijn in de regio. Wij blijven speciaal basisonderwijs bieden, maar zetten onze expertise in toenemende mate in voor méér doelgroepen en ook buiten onze eigen school.

 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld het regulier basisonderwijs via co-teaching ondersteunen. Eén van onze leerkrachten geeft dan samen les met de leerkracht van de basisschool en zo leren zij van elkaar.

 

Wij ondersteunen ook leerlingen van andere (basis)scholen in ons samenwerkingsverband. Soms komen kinderen tijdelijk naar onze school, we hebben een aanbod voor zeer jongere leerlingen, doen observaties en hebben ook een time-out voorziening voor kinderen die per direct (tijdelijk) naar een andere school moeten.

 

Wij hebben ook zeer moeilijk lerende of zeer moeilijk opvoedbare kinderen op school (categorie 1). De Dolfijn werkt nauw samen met collega-school het Molenduin, dat gespecialiseerd is in onderwijs aan deze leerlingen. Dankzij deskundige hulp van het Molenduin zijn wij nog beter in staat om gerichte ondersteuning te bieden.

 

Ook geven we onderwijs aan kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden (cluster 2). Wij kijken vooraf uiteraard zorgvuldig of De Dolfijn de beste onderwijsplek is en of wij de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.

 

Wat de ondersteuningsvraag ook is: wij zoeken altijd naar mogelijkheden om een kind optimaal te ondersteunen. Meer weten over wat wij kunnen betekenen? Neem contact met ons op, we denken graag mee!