Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

Beeldbegeleiding voor kind Ún leerkracht/pedagogsich medewerker

 • Wil een kind zijn gedrag in de klas graag veranderen? Dan kan coaching op basis van beeldopnames helpen. We bespreken wat we zien, leren een kind en diens leerkracht reflecteren en helpen hen op weg naar een andere aanpak. Ook voeren we (apart) coachingsgesprekken met de pedagogisch medewerker of leerkracht.

   

  De leerkracht of pedagogisch medewerker is ondersteunend bij de uitvoering van dit arrangement en helpt de leerling bij het behalen van de doelen die de leerling heeft geformuleerd. De gesprekken met de leerling en leerkracht vinden afzonderlijk plaats. De leervraag van de leerling is leidend.

   

  Het arrangement bestaat uit een intakegesprek met daaropvolgend een beeldopname van ongeveer 15 minuten. Elke opname wordt nabesproken met de leerling en de leerkracht; dit zijn individuele gesprekken. Hierna volgen nog twee opnames en gesprekken. Het derde gesprek is gelijk het afsluitende gesprek.

   

  Inclusief intake, voorbereiding en uitwerking, opnamen en gesprekken duurt dit arrangement ongeveer 10 uur.

   

  Voor wat betreft de kosten en exacte inhoud van dit arrangement vindt altijd van te voren overleg plaats met de aanvrager/opdrachtgever waarna een offerte wordt uitgebracht.

   

  Indien u geïnteresseerd bent in of gebruik wilt maken van het arrangement Beeldbegeleiding voor een kind en de leerkracht/pedagogisch medewerker kunt u contact opnemen met SBO De Dolfijn (tel. 0297-561486) en vragen naar Paula Sanders of Daphne Engels.

   

   

 • Aanvraag voor "Beeldbegeleiding voor kind Ún leerkracht/pedagogsich medewerker"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht