Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Video Excellente School De Dolfijn

18 januari 2018

SBO De Dolfijn ontving in januari 2017 het predicaat Excellente School. Het bijzondere excellentieprofiel viel op bij het Ministerie van OCW en het benaderde de school voor een promotiefilmpje. Uiteraard werkte het team van De Dolfijn hier graag aan mee.

 

Video

"Wij zijn ontzettend trots op de wijze waarop onze school in beeld wordt gebracht", aldus directeur Sonja Has. "Het trotse gevoel dat je krijgt bij Excellent is dat je het werk dat je doet, gewoon goed doet. Het fantastische hierin is dat de kinderen het ook ervaren als een stuk beloning. Want zij werkten hier heel hard aan mee."

 

 

Bekijk hier de video over het bijzondere excellentieprofiel van de school (klik op de link of op de afbeelding), met maatwerk voor iedere leerling. De video is een productie van de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2018.

 Nieuwsarchief