Missie Aloysius Stichting

De Dolfijn sluit aan bij de missie en visie van de Aloysius Stichting, waartoe onze school behoort.

 

Onze missie … is voor hún toekomst. Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.

 

De Dolfijn biedt haar leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.

 

Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.